DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2019.91.15

ЗНИЖЕННЯ ЧАСУ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ ЧАСТИН

Viktor Molnár, István Deszpoth, János Kundrák

Анотація


При виготовленні автомобільних компонентів зменшення часу обробки і вільного часу, що виявляється в операціях різання, може бути реалізовано шляхом зміни технологічних параметрів. Проте, скорочення загального часу виробництва компонентів може бути досягнуто в значній мірі шляхом реорганізації виробничого процесу для усунення непотрібних періодів очікування (наприклад, зберігання, зберігання в процесі і т.д.). У цьому дослідженні загальний час виконання двох різних типів компонентів були проаналізовані шляхом докладного картування процесу. Система автомобільної трансмісії складається з компонентів або складальних одиниць. Об'єднання цих елементів для отримання функціонального товарного продукту відбувається в процесі складання. У цій статті час виконання виробничого процесу аналізується шляхом зіставлення його для двох різних компонентів. Аналізовані компоненти є частинами двох систем трансмісії (проміжний вал і шестерня). Поточні значення часу роботи були доступні в системі SAP ERP, використовуваної на заводі, де виробляються компоненти і були використані для визначення часу виконання замовлення. Теоретичний і виміряний час виконання замовлення порівнювався і аналізувався для виявлення впливу послідовності операцій на час виконання замовлення. За допомогою цих розрахунків, а також вимірювань були виявлені проблемні операції і внесені пропозиції щодо поліпшення процесу. У разі аналізованих компонентів показники часу очікування всередині процесів були відносно високими, що пояснювалося технологічними проблемами, а організаційними недоліками. Наступним кроком як у дослідженнях, так і в раціоналізації процесу на заводі є визначення фаз процесу, поліпшення яких є невідкладним (це можна встановити після ранжирування проблем). Потім необхідно визначити етапи поліпшення і рекомендувати стандартизацію процесу. Аналіз процесу виробництва інших аналогічних компонентів може дати більш чітке уявлення про ефективність процесу.

Ключові слова


зменшення часу обробки; виробничий процес; послідовність операцій; аналіз процесу виробництва; стандартизація процесу.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Tamas, P., Illes, B., Dobos, P.: Waste reduction possibilities for manufacturing systems in the industry 4.0, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 161, 2016, pp.1–8.

Simboli, A., Taddeo, R., Morgante, A: Value and wastes in manufacturing. An Overview and a New Perspective Based on Eco-Efficiency, Administrative Sciences, No.4, 2014, pp.173–191.

Kucerova, M., Mlkva, M., Sablik, J., Gejgus, M.: Eliminating waste in the production process using tools and methods of industrial engineering, Production Engineering Archives, Vol.9, No.4, 2015, pp.30–34.

Womack, J.P., Jones, D.T.: Lean Thinking, Simon & Schuster Inc., 2008.

Szentesi, Sz., Tamas, P., Illes, B.: Process improvement methods for manufacturing system, COMEC 2016 IX International Scientific Conference of Mechanical Engineering, Santa Clara (CA), USA, 2016, pp 1–6.

Molnar, V., Szabo, G., Kundrak, J.: Waste reduction possibilities in a manufacturing process, Cutting & Tools in Technological Systems, No.89, 2018, pp.109‒116.

Kundrak, J.: Alternative machining procedures of hardened steels, Manufacturing Technology, 11, 2011, pp. 32–39.

Andelkovic, A.: Implementation of Just-in-sequence concept in automotive industry – comparation of Austrian and Serbian model, Industrija, Vol.45, No.3, 2017, pp.83–99.

Lunau, S.: Six Sigma+Lean Toolset, Springer, 2013.

Wilson, L.: How to Implement Lean Manufacturing, McGraw Hill, 2010.

Monks, J.G.: Operations Management, McGraw-Hill, 1982.

Illes, B., Biro, Z., Banyai-Toth, A., Berenyi, L., Harangozo, Z.: Production Organization and Management (In Hungarian: Termeléstervezés és –menedzsment), Nemzeti Tankonyvkiado, 2011.

Kovacs, Z.: Production Management (In Hungarian: Termelésmenedzsment), Veszpremi Egyetemi Kiado, Veszprem, 2001.
ISSN 2078-7405