DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2020.92.03

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ ОТВОРІВ НА БАЗІ ШОРСТКОСТІ І ТОЧНОСТІ

Janos Kundrak, István Sztankovics, Ferenc Lukács

Анотація


У цьому дослідженні були проаналізовані результати обробки отворів зубчастих коліс різними методами. Була зроблена спроба об'єднати два процеси різання: точіння та шліфування на одному верстаті і з однієї установки заготовки. Припуск після термообробки був видалений шліфуванням та жорсткою токарною обробкою з трьома швидкостями подачі і поєднанням цих процедур: чорнова обробка з жорсткою токарною обробкою, чистова обробка з шліфуванням. Відмінність у комбінації двох процедур від звичайного підходу (чорнова обробка з певною геометрією різця та шліфування після цього) полягає в тому, що обробка виконувалась на одному верстаті і з однієї установки, що означає, що час переустановлення деталі і можливість неточності затиску можуть бути опущеними. Після вимірювання шорсткості були виміряні характерні параметри точності отвору: нелінійність твірної циліндра, помилка круглості отвору в січній площині, нецилиндричность (конусність). З експериментів можна сказати, що низькі значення шорсткості і прогнозована топографія поверхні можуть бути забезпечені за допомогою комбінованої процедури. З більш ранніх досліджень параметра продуктивності обробки відомо, що комбінована процедура більш ефективна, ніж шліфування, з-за більш високої продуктивності чорнового точіння та шкода довкіллю також нижче з-за меншого припуску на шліфування. Замінність чистової обробки, виконуваної шліфуванням (в більшості випадків), аналізується з допомогою інших методів обробки, наведених у цій статті, шляхом порівняння параметрів шорсткості і точності. Зазначено, що такі ж або кращі значення параметрів поверхні можуть бути отримані шляхом точного точіння (подача до 0,2 мм) і комбінованою процедурою. Беручи до уваги отримані результати, можно радити заміну шліфування на вивчені процедури, засновані на ефективності видалення матеріалу. Якщо необхідно отримання прогнозованої топографії поверхні, тоді краще використовувати комбіновану процедуру.

Ключові слова


функціональні властивості; шорсткість поверхні; параметри точності; точіння; шліфування; комбіновані процедури.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kundrák, J.: The scientific principles of increasing the effectiveness of inner surfaces cutting with CBN tools. Harkov, p. 368, 1996.

Byrne, G., Dornfeld, D., Denkena B.: Advancing Cutting Technology. CIRP Annals 52(2), pp. 483-507, 2003.

Bartarya, G., Choudhury S.K.: State of the art in hard turning, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2011.

Kundrák, J.: Alternative machining procedures of hardened steels, Manufacturing technology 11, 32-39.

Samantaraya, D., Lakade, S., Keche, A.: An Alternate Machining Method for Hardened Automotive Gears. Procedia Manufacturing 20 (2018) 517–522.

Kundrak, J., Varga, G., Deszpoth, I., Molnar, V.: Some aspects of the hard machining of bore holes. Applied Mechanics and Materials, 309, pp. 126-132 (2013).
ISSN 2078-7405