DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2020.92.18

ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШЛІФУВАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ПНТМ

Ivan Pyzsov, Vladimir Fedorovich, Iryna Voloshkina

Анотація


Розглянуто питання, пов'язане з особливістю визначення такої фізичної характеристики процесу шліфування полікристалічних надтвердих матеріалів алмазними кругами на металічних та органічних зв'язках як коефіцієнт шліфування. Він уявляє собою відношення тангенціальної та нормальної складових сили різання при шліфуванні. Запропоновано визначати його з використанням ефективної складової тангенціальної складової сили різання. Її встановлення базується на основі використання явища пристосування процесу шліфування взагалі і її окремої складової-періодичності зміни в часі фізичних та технологічних показників обробки зокрема. Розкрита фізична сутність виникнення періодичності стосовно умов керованого процесу шліфування за пружною схемою і стосовно умов процесу шліфування ПНТМ алмазними кругами на органічних зв’язках в режимі самозаточування. У подальшому результати досліджень будуть сприяти удосконаленню процесів шліфування полікристалічних надтвердих матеріалів.

Ключові слова


полікристалічні надтверді матеріали; алмазний круг; ріжучий рельєф круга; робоча поверхня круга; зв'язки круга; самозаточування круга; сили різання; ефективна складова сили різання; періодичність процесу шліфування.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


: 1. Epifanov V.I. Tehnologiya obrabotki almazov v brilliantyi / Epifanov V.I., Pesina A.Ya., Zyikov L.V. - M.: Vyissh. shk., 1984. - 319 p.

Semko M. F. Almaznoe shlifovanie sinteticheskih sverhtverdyih materialov / M. F. Semko, A. I. Grabchenko, M. G. Hodorevskiy. -Kharkiv: Vischa shkola, 1980. - 192 p.

Grabchenko A.I. Povyishenie proizvoditelnosti shlifovaniya PNTM s upravleniem rezhuschim relefom kruga / Grabchenko A.I., Pyzhov I.N // Sverhtverdyie materialyi. – 1982. – # 5. – pp. 34-37.

Pyzhov I. N. Osobennosti samozatachivaniya almaznyih krugov na organicheskih svyazkah pri shlifovanii PNTM / I. N. Pyzhov // Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah: Mezhdunar. nauch.-tehn. sb.–Kharkiv: 2018. – Vyip.88. – pp. 179-192.

Pyzhov I. N. Silovyie harakteristiki protsessa shlifovaniya PNTM v rezhime samozatachivaniya almaznyih krugov / I. N. Pyzhov, V.A. Fedorovich, I.V. Voloshkina // Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah: Mezhdunar. nauch.-tehn. sb. – Kharkiv: 2018. – Vyip. 88. – pp. 193-203.

Uzunyan M.D. Shlifovanie nanostrukturnyih tverdyih splavov: ucheb. posobie dlya studentov mashinostroitelnyih spetsialnostey dnevnoy i zaochnoy form obucheniya / M.D. Uzunyan, R.M. Strelchuk. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2015. – 182 p.

Pat. 141335 Ukraine, MPK (2020.01) B24V 1/00. SposIb otsInyuvannya efektivnostI protsesu shlIfuvannya polikristalichnih nadtverdih materialiv / Pizhov I.M. (UA); Fedorovich V. O. (UA); VoloshkIna I. V. (UA). Vlasnik Natsionalniy tehnichniy universitet «Kharkivskiy politehnichniy Institut». - # u 2019 07269; zayavl. 01.07.2019; opubl. 10.04.2020, byul. # 7.

Pat. 72861 Ukraine, MPK (2012.01) V24 V 1/00. Sposib viznachennya efektivnoyi skladovoyi tangentsialnoyi sili rizannya/ Alekseenko D.M. (UA), Grabchenko A.I. (UA), Pizhov I.M. (UA). Vlasnik Sumskiy derzhavniy universitet. -# u 2012 03280; zayavl. 29.12.2011; opubl. 27.08.2012. Byul. # 16.

Pat. 128946 Ukraine, MPK (2006) B24V 1/00. Sposib viznachennya efektivnoyi skladovoyi tangentsialnoyi sili rizannya / Pizhov I.M. (UA), Fedorovich V.O. (UA), VoloshkIna I. V. (UA). Vlasnik Natsionalniy tehnichniy universitet «Kharkivskiy politehnichniy Institut». - # u 2018 05053; zayavl. 07.05.2018 opubl. 10.10.2018, byul. # 19.
ISSN 2078-7405