DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2020.93.14

RELATIONSHIP BETWEEN PROCESSING TEMPERATURE AND INTERRUPTION IN THE GRINDING PROCESS

Valerii Naddachyn

Abstract


This article discusses issues related to the processing of grinding wheels with an intermittent working surface and their influence on the grinding process. To solve this problem, it was necessary to first identify the relationship between the discontinuity of the process and the shock load. Next, determine the trajectory of movement of the forming point of the circle. A diagram of the movement of the center of mass of the circle and the forces acting on it is constructed. Equations are derived that determine these displacements. A system of equations describing the movement of the spindle axis under the action of cutting forces and power imbalance of the wheel is presented. The relationship between the frequency, amplitude of forced vibrations and displacements of the axis under the action of a harmonic disturbing force has been established. Theoretical calculations are confirmed by practical results. Based on the movement of the forming point of the circle, the parameters of the profile of the machined surface are set. The influence of the discontinuity of the process on the grinding temperature is considered.

Keywords


intermittent grinding; vibrations during grinding; trajectory of movement; hit; surface profile; grinding temperatures.

References


Novoselov YU.K. Dinamika formoobrazovaniya poverkhnostey pri abrazivnoy obrabotke: Monografiya / YU. K. Novoselov. - Sevastopol': SevNTU, 2012. - 304 p.

Suslov A.G. Nauchnyye osnovy tekhnologii mashinostroyeniya [Tekst] / A. G. Suslov, A. M. Dal'skiy. – Moscow : Mashinostroyeniye, 2002. – 684 p.

Naddachin V.B. Ispol'zovaniye vibratsiy pri preryvistom protsesse rezaniya [Tekst] / V. B. Naddachin, A. V. Babyuk // Sb.NT Obrabotka dispersnykh materialov i sred. Teoriya, issledovaniya, tekhnologii, oborudovaniye. – Odessa : NPO «Votum», 2002. – Vyp. №12. –

pp. 126-130.

Biderman V.L. Teoriya mekhanicheskikh kolebaniy [Tekst] / V. L. Biderman. – Moscow : Vysshaya shkola, 1980. – 408 p.

Naddachin V.B. Vliyaniye vibratsiy na parametry kolebaniy abrazivnogo instrumenta [Tekst] / V. B. Naddachin, A. V. Balanyuk //Novyye i netraditsionnyye tekhnologii v resurso- i energosberezhenii. Sb. MNTK 19-22.09.2011 g. Odessa. – Kyiv, 2011 – pp. 145-147.

Prilutskiy V.A. Tekhnologicheskoye obespecheniye tochnosti i kachestva poverkhnostnogo sloya detaley mashin putem upravleniya periodicheskimi pogreshnostyami obrabotki [Tekst] : avtoref. dis. … d.t.n. : 05.02.08 / V. A. Prilutskiy ; [Bryanskiy gos. tekhn. un-t] . – Bryansk, 2004. – 36 p.