TECHNOLOGICAL PROVISION OF THE ACCURACY FOR THE THREAD FORM OF ROD PUMPS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7405.2021.94.14

Keywords:

threaded connection, thread profile, technological system, cutting mode, oscillations, amplitude, mathematical modeling

Abstract

Aspects of thread manufacturing used in downhole rod pumps are considered. Technological defects of distortion of lateral surfaces of a thread profile arising in the course of processing on CNC machines are described, and the factors which most influence formation of these defects are established. The influence of profile defects on the reliability of the threaded connection during the operation of rod pumps is analyzed, as well as the research on the dynamics and oscillations of machine systems is analyzed. With the performed analysis the mathematical model of real technological system in the course of machining process is created and investigated. The main technological factors that have the greatest influence on the occurrence of error in the shape of the thread surface are identified. With the help of software for analysis of dynamic systems, the necessarily calculations were performed and the behavior of the dynamic system in the process of forming the thread profile was considered. Based on the analysis of the obtained results, a system for managing the parameters of the technological process of threading and technological solutions formulated. The introduction of which had a positive impact on the stability of the machining process and reduce the frequency of the above defect.

Author Biographies

Ihor Yakovenko, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of Mechanical Engineering Technology and Metal-Cutting Machines, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

Yurii Vasilevskyi, Company (Ltd) "Research and Production Company" "UKR-LAND ", Kharkiv

Engineer,  Company (Ltd) "Research and Production Company" "UKR-LAND ", Kharkiv, Ukraine

Yevheniia Basova, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering Technology and Metal-Cutting Machines, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

Milan Edl, University of West Bohemia, Plzen

Doc. Ing., Ph.D., Department of Industrial Engineering and Management, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic

References

TU U 29.1-14331730-001: 2007. Nasosy skvazhinnyye shtangovyye i opory zamkovyye k nim. Tekhnicheskiye Usloviya - Vved. 25.03.2008

Yakovenko I.Ye., Vasilevskiy Yu. Povysheniye tochnosti profilya rez'by pri obrabotke detaley shtangovykh nasosov // KHPI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya magistrantov i aspirantov: materialy konf., 19–22 list. 2019 s. / pod red. Ê. Í. Sokol; Nat. tech. un-t "Kharkiv. politekh. in-t" [to v.]. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2019. - p. 548.

Ananchenko V.N., Tsybriy I.K., Morgunov V.V. - Osobennosti izgotovleniya i kontrolya rez'by na trubakh neftyanogo sortamenta - Vestnik DGTU, 2009. Spets. vypusk. “Tekhnicheskiye nauki”. Chast' I. pp. 48–55

Knight W.A., Tobias S.A. Tensional vibrations and machine tool satiability. [Advances in machine tool decagon research / Proceedings of the 10t international NTDR conference]. Oxford, 1970. – pр. 299–323

Astashev V.K., Korendyasev G. K. V modelyakh vozbuzhdeniya avtokolebaniy pri rezanii metallov. Vestnik nauchno-tekhnicheskogo razvitiya. Moscow. 2012. – № 5. – pp. 19–25

Vasil'kov D.V., Aleksandrov A.S., Golikova V.V. Sushchnost' avtokolebaniy v metallorezhushchiy stankakh. // Sistemnyy analiz i analitika, №1 (9) - St. Petersburg, 2019. 166 p., pp.16–22

Novikov F.V., Kryuk A.G., Ryabenkov A.I., Ivanov I.Ye. Analiticheskoye opredeleniye amplitudy avtokolebaniy pri tochenii. Vestnik Natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta «KhPI» Sbornik nauchnykh trudov. Seriya: “Innovatsionnyye tekhnologii i oborudovaniye obrabotki materialov v mashinostroyenii i metallurgii”. - Kharkiv: NTU «KhPI». – 2014. – № 5 (1048), pp. 156–161

Korendyasev K. V fizicheskoy prirode effektov, lezhashchikh v osnove modeli vozbuzhdeniya avtokolebaniy pri rezanii Kashirina Vestnik nauchno-tekhnicheskogo razvitiya, №12 (148), pp. 17–23. Moscow: 2019. ISSN: 2070-6847, DOI: https://doi.org/10.18411/vntr2019-148-3

Amosov I.S. Ostsillograficheskoye issledovaniye vibratsiy pri rezanii metallov. “Tochnost' mekhanicheskoy obrabotki i puti yeye povysheniya”: Sbornyk nauchn. tr. – Moscow: Publ. Mashgiz, 1951

Orgiyan A.A., Tvorishchuk I.M. Intensivnost' parametricheskikh rezonansov pri preryvistom rezanii. ISSN 2078-7499. “Sovremennyye tekhnologii v mashinostroyenii”, 2014, vyp. №9. pp. 124–138

Chuangwen X., Jianming D., Yuzhen C., Huaiyuan L., Zhicheng S., Jing X. The relationships between cutting parameters, tool wear, cutting force and vibration. Advances in Mechanical Engineering. – 2018. – Vol. 10. – Iss. 1, pp. 1–14

Shan'shin I.K., Shagniyev O.B., Burdakov S.F. Adaptivnoye podavleniye neustoychivykh regenerativnykh avtokolebaniy vyborom glubiny rezaniya. “Nedelya nauki” St. Petersburg: “Materialy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem, 19-24 noyabrya 2018 g. Institut prikladnoy matematiki i mekhaniki”. St. Petersburg. Publ: Politekh-PRESS, 2018. – pp. 338–341

Downloads

Published

2021-06-16

Issue

Section

Mechanical processing of materials, the theory of cutting materials, mathematical and computer simulation of machining p